DSpace Repository

Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки

Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки

 

Метою наукового журналу «Таврійський науковий вісник» є оприлюднення результатів наукових досліджень в різних галузях агропромислового комплексу. У журналі висвітлюються актуальні питання аграрної науки за секціями: - землеробство, рослинництво, овочівництво та баштанництво; - тваринництво, кормовиробництво, збереження та переробка сільськогосподарської продукції; - меліорація і родючість ґрунтів; - екологія, іхтіологія та аквакультура.

News

«Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки» – наукове фахове видання, засноване Херсонським державним аграрним університетом у 2007 році. Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 23212-13052ПР від 22.03.2018 р ISSN: 2226-0099 (Print) 2664-6102 (Online) Фахова реєстрація: На підставі Наказу Міністерства освіти і науки України від 14.05.2020 № 627 (додаток 2) журнал внесений до переліку фахових видань України (категорія "Б") у галузі сільськогосподарських наук (101 - Екологія, 201 - Агрономія, 202 - Захист і карантин рослин, 204 - Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, 207 - Водні біоресурси та аквакультура). Журнал видається за рішенням Науково-координаційної ради Херсонської області Південного наукового центру Національної академії аграрних наук України, вченої ради Херсонського державного аграрного університету та Президії Української академії аграрних наук з 1996 року. Періодичність видання: 6 разів на рік. Мова видання: українська, російська, англійська, німецька, польська. Розміщення на сайті НБУВ: Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)

Sub-communities within this community

Recent Submissions

View more